Centrum informacji – porady i informacje dla Inwestorów

Inwestor zastępczy AJR Studio Architektury we Wrocławiu

Decydując się na budowę domu stajesz się tzw. inwestorem bezpośrednim, odpowiadającym za wszystkie podejmowane decyzje i kluczowe elementy realizacji projektu. Wiele osób nie ma jednak doświadczenia w branży budowlanej, wiedzy niezbędnej do pełnienia roli inwestora i czasu na to, by  na każdym etapie kontrolować zgodność budowy z projektem. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest znalezienie inwestora zastępczego, którego zadaniem będzie podejmowanie określonych czynności w zastępstwie inwestora bezpośredniego i nadzorowanie realizacji budowy na każdym jej etapie.

W Studio Architektury AJR we Wrocławiu oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie pełnienia roli inwestora zastępczego, wspomagając Państwa naszą wieloletnią wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji budowy na poszczególnych etapach aż do dnia odbioru. Na czym polega pomoc inwestora zastępczego w praktyce?

Kim jest inwestor zastępczy i jakie są jego zadania?

Rolę inwestora zastępczego w trakcie budowy może pełnić osoba lub firma działająca na zlecenie inwestora bezpośredniego (czyli Państwa, jako osób zlecających budowę i nadzorujących jej realizację). Warto upewnić się, że inwestor zastępczy posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w nadzorowaniu budowy – do jego zadań będzie należało przejęcie obowiązków inwestora głównego, zastępowanie go w kontaktach z osobami trzecimi i dążenie do osiągnięcia celu, jakim jest zakończenie budowy i zrealizowanie inwestycji zgodnie z projektem

Inwestor zastępczy będzie informował inwestora bezpośredniego o przebiegu inwestycji, uzyskiwał dla niego materiały czy dokumentację projektową, reprezentował inwestora w kontaktach z wykonawcami robót czy projektantami, a po zakończonej pracy będzie zobowiązany do przekazania robót budowlanych wraz z dokumentacją na ręce inwestora bezpośredniego.

Inwestor zastępczy może wykonywać niezbędne zakupy na potrzeby realizacji budowy, ale bez wydatków przekraczających koszty ustalone w dokumentacji inwestycji (tzw. wydatki bezużyteczne). Inwestor zastępczy może ponadto:

  • przeprowadzać i organizować przetarg na generalnego wykonawcę,
  • zawiadamiać organy architektoniczno-budowlane o rozpoczęciu budowy w imieniu inwestora bezpośredniego,
  • zgłaszać zastrzeżenia do projektu,
  • sprawować nadzór inwestorski,
  • sprawdzać jakość wykonywanych robót,
  • odbierać roboty budowlane,
  • uczestniczyć w odbiorze technicznym instalacji,
  • nadzorować przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

Dlaczego warto korzystać z pomocy inwestora zastępczego?

Z perspektywy osób niepracujących na co dzień w branży budowlanej i niemających wykształcenia kierunkowego, sprawowanie nadzoru nad kolejnymi etapami budowy może być ogromnym wyzwaniem.

Dla ochrony interesów obu stron dobrym rozwiązaniem jest spisanie umowy, w której określone są obowiązki inwestora zastępczego. Ile kosztuje taka usługa? Zazwyczaj koszt jest ustalany na podstawie wartości inwestycji oraz zakresu obowiązków, jakie finansujący zleca inwestorowi zastępczemu. Tzw. umowa o zastępstwo inwestycyjne nie jest regulowana osobnymi przepisami – wiele osób decyduje się na wybór umowy zlecenie. Taka umowa może mieć dwa typy:

  • pełnomocniczy – inwestor zastępczy jest wówczas przedstawicielem finansującego, a prawne zobowiązania zawartych kontraktów np. z podwykonawcami ciążą na inwestorze bezpośrednim, czyli właścicielu nieruchomości.
  • powierniczy – inwestor zastępczy ma w takiej sytuacji możliwość zawierania wszelkich umów osobiście – odpowiedzialność za skutki umów spoczywa wtedy także na inwestorze zastępczym.

Korzystając z naszej pomocy w roli inwestora zastępczego mają Państwo pewność, że wszystkie elementy realizacji projektu będą odpowiednio dopilnowane i prawidłowo wykonane, a niezbędne materiały, roboty czy instalacje sprawdzone pod kątem jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie budowy. Działamy we Wrocławiu i okolicznych powiatach.

Zapraszamy do kontaktu!

Pozwolenie na budowę

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Jaka dokumentacja jest niezbędna do uzyskania pozwolenia? Wkrótce przygotujemy dla Państwa artykuł z kluczowymi informacjami na ten temat.

Projekty domów w AJR Studio we Wrocławiu 

W AJR Studio wyróżniamy się tym, że po oddaniu projektu wciąż utrzymujemy kontakt z klientem i kontrolujemy przebieg realizacji inwestycji. Zależy nam, aby wszystko było wykonane na jak najwyższym poziomie i aby nasi klienci byli zadowoleni z efektu końcowego. Wybierając AJR Studio, decydują się Państwo na zaangażowanych specjalistów i szeroki wybór usług. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty lub do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem!

PROJEKTY GOTOWE

PROJEKTY INDYWIDUALNE

SKONAKTUJ SIĘ Z NAMI